EEMB309 Elektronik II - Lab Hakkında

Deney sırasında kullanılacak olan Osiloskop, Sinyal jeneratörü, Multimetre, DC Güç Kaynağı ve deney kartına ilişkin kullanım klavuzları aşağıdaki verilmiştir. Deneye gelmeden önce bu dökümanların incelenerek deney cihazlarının anlaşılması, önem arzetmektedir.

Osiloskop (MATRIX MOS-620CH) - Tanıtım sunumu - Katalog (İngilizce)
Sinyal jeneratörü - Tanıtım sunumu - Katalog (İngilizce)
Multimetre (UNI-T UT60E) - Tanıtım sunumu - Katalog (İngilizce)
DC Güç Kaynağı - Tanıtım sunumu - Katalog (İngilizce)
Deney kartı (ES05-03)


Laba gelinmeden önce, haftanın deney föyü incelenmelidir. Ön hazırlık olarak yapılması gereken çalışma, rapor olarak hazırlanmalı ve lab öncesi sorumlu öğretim elemanına teslim edilmesi gerekmektedir. Deneyler, föyde bulunan konuları kapsamaktadır. Bu nedenle her öğrencinin deneye gelirken deney föyünü yanında bulundurması gerekmektedir.


Lab Başarı Notu = Ön Hazırlık Raporu (%30) + Deney Raporu (%50) + Laba katılımınız (aktif/pasif) ile ilişkili Lab sorumlusunun kanaati (%20)


Deney raporunu, “ Deney Raporunun Hazırlanması ” linkinde yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir.