Akademik Teşvik Portalı
Yönetmelik, Usul ve Esaslar
Yandaki linkten erişebilirsiniz.
Akademik Teşvik Ödeneği 2018 Faaliyet Yılı Uygulama Usul ve Esasları
Akademik Teşvik Yönetmeliği 2018
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.