Akademik Teşvik Portalı
Get Adobe Flash player
 

 

Dicle Üniversitesi Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’nun 17.12.2018 tarih ve 2018/1 sayılı kararı ile 2018 yılı akademik faaliyetlerine ilişkin Akademik Teşvik Başvuru Takvimi aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulmuştur.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

2018 YILI AKADEMİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU SÜREÇ TAKVİMİ

 

SÜREÇ

TARİH

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuruların başlaması (YÖKSİS çıktısı ve akademik faaliyete ilişkin belgeler eklenmelidir)

 

2 OCAK 2019

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru için SON TARİH

 

15 OCAK 2019

Başvuruların Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından incelenip değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilgili dekanlıklara ve müdürlüklere teslim edilmesi için SON TARİH

 

21 OCAK 2019

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının değerlendirme kararlarının Dekanlıklar ve Müdürlükler tarafından Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi için SON TARİH

 

22 OCAK 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda nihai kararların verilmesi ve sonuçların üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi

 

30 OCAK 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına itiraz için SON TARİH

 

6 ŞUBAT 2019

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilerek kesin karara bağlanması ve sonuçların üniversitemiz web sayfasında ilan edilmesi için SON TARİH

 

12 ŞUBAT 2019

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.