Adalet Meslek Yüksekokulu
Yönetim Kurulu Üyeleri
                           
                                      Yrd. Doç.Dr.Ömer ERGÜN
                                                     Başkan  Yrd.Doç.Dr. Bedrettin KOLAÇ                        Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Murat IŞIK
                     Üye                                                                    Üye


 Yrd.Doç.Dr. Yılmaz YÖRDEM                            Yrd.Doç.Dr. Necat AZARKAN
                  Üye                                                                        Üye


 
                                                                                    

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.