Adalet Meslek Yüksekokulu
Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ

          Ülkemizde yargısal faaliyetler alanında ihtiyaç duyulan nitelikte kalifiye personeli, günümüzde ve gelecekteki mesleki ihtiyaçlara göre hazırlanan müfredata uygun olarak yetiştirmek, temel hukuk bilgisine sahip, alanında gerekli ve yeterli bilgi ve birikimle donatılmış mezunlar vermektir

VİZYONUMUZ

            Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilen, kurumsallaşmış, ulusal ve uluslararası alanda yeterliliğe sahip, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, araştırmaya ve geliştirmeye önem veren bir anlayışa sahip, kurumsal geleneği şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkelerine dayalı olan, üst düzey akademik faaliyetler yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve en iyi adalet meslek yüksekokulu olabilmektir.

ADALET MYO TEMEL DEĞERLER VE İLKELERİ 

v  İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek,

v  Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak,

v  Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek,

v  Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,

v  Güvenilir olma ve kaliteli hizmet sunmak,

v  İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek,

v  Evrensel Değerleri Benimsemek,

v  Katılımcı Ruha Sahip Olmak,

v  Etik Kurallara uygunluk,

v  Üretken olmak,

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.