Adalet Meslek Yüksekokulu
İş Akış Şemaları

DERS KAYDI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

(YENİ ÖĞRENCİ İSE)

Ders Kaydı Otomatik Yapılır, Öğrencinin Yapacağı Herhangi Bir işlem Yoktur.

(ARA SINIF ÖĞRENCİ İSE)

Öğrencinin Kendi Otomasyon Sisteminden Almak İstediği Dersleri Seçmesi.

Seçilen Derslerin Danışman Tarafından Onaylanması.

 

 

***************************************************************************

 

DERS MUAFİYET SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

 

Öğrencinin Dilekçe (Transkript ve Ders İçerikleri İle Birlikte) ile                                                             Bölüm Başkanlığına (Müdür Yardımcısına) Başvurması,

Bölümün  (Müdür Yardımcısının) İnceleme Yaptıktan Sonra Muafiyet Tablosu Hazırlayıp         Müdürlüğe Bildirmesi

Muafiyetin Uygun Görüldüğüne İlişkin Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Yönetim Kurulu Kararının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi ve Muafiyetin                                                            Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi

 

***************************************************************************

 

ÖĞRENCİ KAYIT DONDURMA

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Öğrencinin Dilekçe (Kayıt Silme Nedenine İlişkin Belge ile Birlikte ) İle Bölüm Başkanlığına Başvurması

Bölüm Başkanlığının Uygun Görüşü İle Yazının Müdürlüğe Sunulması

Kayıt Dondurmaya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması,

Yönetim Kurulu Kararının Öğrenci İşlerine Bildirilmesi ve                                                                        Otomasyon Sisteminden Kaydın Dondurulması

 

***************************************************************************

 

ÖĞRENCİ KAYIT SİLME

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Öğrencinin Dilekçe İle Öğrenci İşleri Bürosuna Başvurması

Öğrencinin Kaydının Silinmesi ve Evrakların Kendisine İadesi (Lise Diploması v.b.)


GÖREVE BAŞLAMA SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Rektörlükçe Hazırlanan Atama Yazısı ve Kararnamesinin

Müdürlüğümüze Ulaşması

Kişinin Müdürlüğümüze Gelerek Yazıyı Tebliğ Etmesi

Göreve Başlama Tarihinin Rektörlüğe ve Atandığı Birime Bildirilmesi

Kişinin SGK Girişinin Yapılması

***************************************************************************

İŞTEN AYRILMA SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Yazının Müdürlüğümüze Ulaşması

Kişiye Ait Personel Nakil Bildirimi ve İlişik Kesme Belgesinin Hazırlanması

İlgili Evrakların Kişi Tarafından Gerekli Birimlere İmzalatılması

Ayrılış Tarihinin Rektörlüğe Bildirilmesi

***************************************************************************

AİLE YARDIMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Personelin Dilekçe ile (Evlilik Cüzdanı Eklenmeli) Müdürlüğe Başvurması

Hesap İşlerinin KBS Üzerinden Gerekli İşlemlerin Yapılması ve Bilgilerin Güncellenmesinin Yapılması

Aile Yardımının Maaşa Yansıması

***************************************************************************

 

 

AKADEMİK PERSONEL

GÖREVLENDİRME SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Kişinin Bölüm Başkanlığına (Müdür Yardımcısına) Dilekçe (Davet Mektubu Eklenmeli) İle Başvurması

Bölüm Başkanlığının (Müdür Yardımcısının) uygun Görüşü ile Yazının Müdürlüğümüze Sunulması

Görevlendirmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması

Görevlendirme Talebinin Rektörlük Onayına Sunulması

Onaylanan Talebin Kişiye ve Hesap İşlerine Bildirilmesi

(Görevlendirme Sonrası)

Harcama Fişlerinin Hesap İşlerine Teslimi

***************************************************************************

MAAŞ ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Maaşlar ile ilgili değişiklikler Kamu Bilişim Sistemine Aktarılması

Kamu Bilişim Sisteminde Maaşın Hesaplanması

Ödeme Emirlerinin Çıktısının Alınması ve İmzaya Sunulması

Evrakların Tanzimi ve Strateji Daire Başkanlığına Gönderilmesi

Maaş Personel Listesinin Kamu Bilişim Sistemi Üzerinden Bankaya Gönderilmesi

Bankanın Ödemeyi Yapması

EKDERS ÜCRET ÖDEMELERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Akademik Personelin Hazırlamış Olduğu Ekders Ücret Formlarını                                          Hesap İşlerine Teslim Etmesi

Ekders Ücret Formlarının Kamu Bilişim Sistemine Aktarılması

Ödeme Emirlerinin Çıktısının Alınması ve İmzaya Sunulması

Evrakların Tanzimi ve Strateji Daire Başkanlığına Gönderilmesi

Ekders Listesinin İnternet Üzerinden Bankaya Gönderilmesi

Bankanın Ödemeyi Gerçekleştirmesi

 

***************************************************************************

ÇOCUK YARDIMI SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

Personelin Dilekçe ile (Doğum Raporu, Aile Nüfus Tablosu) Müdürlüğe Başvurması

Hesap İşlerinin KBS Üzerinden Gerekli İşlemlerin Yapılması ve Bilgilerin Güncellenmesinin Yapılması

Çocuk Yardımının Maaşa Yansıması

↓      

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEME                                          SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

35.Madde Kapsamında Başka Bir Üniversiteye Giden Veya Diğer Kurumlardan Üniversitemize Naklen Gelen Personelin Dilekçe (Nakil Belgesi Eklenmeli) ile Müdürlüğümüze Başvurması

Hesap İşleri Tarafından Çeşitli Ödemeler Bordrosu ve Harcama Talimatının Hazırlanması

Ödeneğe İlişkin Ödeme Emri Belgesi Hazırlanması ve İmzaya Sunulması

Evrakların Tanzimi ve Strateji Daire Başkanlığına Gönderilmesi

Bankanın Ödemeyi Yapması

 

iş akış şeması
iş akış şeması
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.