Adalet Meslek Yüksekokulu
Akademik ve İdari Personel

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN

Müdür V.

7520

Adnan ŞENER

Yüksekokul Sekreteri V.

7521

Fırat SOLMAZ

Taşınır Kayıt Kontrol/Satın Alma

7522

Mehmet TÜYSÜZ

Web Online İşlemler/İSG/ Dergi Tasarım

7523

Öğr. Gör. Dürdane YAVAŞ

Öğretim Elemanı

7524

Mukaddes ERDEM BAŞLI

Evrak Kayıt / Özel Kalem

7525

Yrd. Doç. Dr. Necat AZARKAN

Müdür Yardımcısı

7526

F.Ahmet ALTAY

Öğrenci İşleri

7522

Ömer MUTLU

Personel / Yazı İşleri

7523

İ.Erhan ARSLAN

Geçici personel

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.