Adalet Meslek Yüksekokulu
Dicle Adalet Dergisi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

DİCLE ADALET DERGİSİ

 

Derginin Sahibi           : Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu adına 

 Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN  (Müdür)

Sorumlu Müdür          : Mehmet TÜYSÜZ 

Yönetim Yeri              : Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

 Diyarbakır

Yayın Türü                 : Hakemli Adalet Dergisi (Yılda 2 Sayı)

Yayın Kurulu :                                                                     

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN  (Başkan)                                            

Yrd. Doç. Dr. Nejat AZARKAN                                                      

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz YÖRDEM                                          

Editörler:

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAVUZ İPEKYÜZ

Arş. Gör.  Ahmet SAAT

Arş. Gör.  Coşkun ÇALDAĞ

Yazışma Adresi: Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

      21280 Diyarbakır   Tel: +90  412 241 10 00

Web                :  http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu

E-Mail             adaletdergi@dicle.edu.tr

Dizgi               : Mehmet TÜYSÜZ

Basım Yeri      : Dicle Üniversitesi Basımevi – Diyarbakır

Basım Yılı       : 2017

ü  Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi hakemli bir dergidir.

ü  Derginin amacı hukuk ve hukuk ile yakından bağlantılı konularda bilime katkı sunabilmek akademik çalışmalara yer vermektir.

ü  Derginin kapsamına hukuk veya hukuk ile yakından ilgili konularda Türkçe veya diğer dillerde yazılmış bilimsel çalışmalar dâhildir.

ü  Makalelerden kaynaklanan sorumluluk yazarlarına aittir.

ü  Derginin 1. Sayısı 2602-232X ISSN numarası ile yayımlanmıştır.

 

Ø  Arşiv

Ø  Yayın İlkeleri

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.