Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi
Yayın Kurulu


Yayın Kurulu :                                                                     

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN  (Başkan)                                    

Dr.Öğr.Üyesi Nejat AZARKAN                                                        

Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz YÖRDEM
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.