Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi
ISSN ve online e-ISSN
2602-232X
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.