Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi
İletişim
Yazışma Adresi: Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

                             21280 Diyarbakır                            Tel: +90  412 241 10 00


                       Web                : http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu-dergisi

E-Mail             adaletdergi@dicle.edu.tr

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.