Adalet Meslek Yüksekokulu Dergisi
Dergi Hakkında

DİCLE ADALET DERGİSİ

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

DİCLE ADALET DERGİSİ

 

Derginin Sahibi           : Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu adına 

  Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERGÜN  (Müdür)

Sorumlu Müdür          : Mehmet TÜYSÜZ 

Yönetim Yeri              : Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

  Diyarbakır

Yayın Tür                   : Hakemli Adalet Dergisi (Yılda 2 Sayı)

 

Yayın Kurulu :                                                                     

Dr. Ögr. Üyesi Ömer ERGÜN  (Başkan)                                             

Dr. Öğr. Üyesi Nejat AZARKAN                                                       

Dr. Ögr. Üyesi Yılmaz YÖRDEM                                                      

 

Editör:

Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR

Arş. Gör.  Coşkun ÇALDAĞ

  

Yazışma Adresi: Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

                             21280 Diyarbakır Tel: +90  412 241 10 00

Web                :  http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu

E-Mail             adaletdergi@dicle.edu.tr

 

Dizgi               : Mehmet TÜYSÜZ

Basım Yeri      : Dicle Üniversitesi Basımevi – Diyarbakır

Basım Yılı       : 2018

 

·         Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi hakemli bir dergidir.

·         Derginin amacı hukuk ve hukuk ile yakından bağlantılı konularda bilime katkı sunabilmek akademik çalışmalara yer vermektir.

·         Derginin kapsamına hukuk veya hukuk ile yakından ilgili konularda Türkçe veya diğer dillerde yazılmış bilimsel çalışmalar dâhildir.

·         Makalelerden kaynaklanan sorumluluk yazarlarına aittir.

Dicle Adalet Dergisi 2602-232X ISSN numarası ile yayımlanmıştır

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi 2017 yılından itibaren TÜBİTAK ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmektedir.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Dicle Adalet Dergisi  Hukuk Dergileri Veri Tabanında endekslenmektedir.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.