Adalet Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro

Tel         :     0 (412) 241 10 00
web       :     http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu
e-mail   :     adaletmyo@dicle.edu.tr
Adres    :     Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kampüs -Diyarbakır/TÜRKİYE

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

 

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN

Müdür V.

7520

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Necat AZARKAN Müdür Yardımcısı

7526


 

Öğr. Gör. Dürdane YAVAŞ  Öğretim Elemanı

7524


 

Öğr. Gör. Ahmet TAŞIR Öğretim Elemanı

 7503

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.