Adalet Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro

Tel         :     0 (412) 241 10 00
web       :     http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu
e-mail   :     adaletmyo@dicle.edu.tr
Adres    :     Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kampüs -Diyarbakır/TÜRKİYE

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

 

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERGÜN

Müdür V.

7520

 

 

Yrd. Doç. Dr. Necat AZARKAN Müdür Yardımcısı

7526


 

Öğr. Gör. Dürdane YAVAŞ  Öğretim Elemanı

7524


 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.