Adalet Meslek Yüksekokulu
Akademik Kadro

Tel         :     0 (412) 241 10 00
web       :     http://www.dicle.edu.tr/adalet-meslek-yuksekokulu
e-mail   :     adaletmyo@dicle.edu.tr
Adres    :     Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Kampüs -Diyarbakır/TÜRKİYE

Adı Soyadı

Görevi

Dahili

 

Dr.Öğr.Üyesi Ömer ERGÜN

Müdür V.

7520

 

 

Dr.Öğr. Üyesi Necat AZARKAN Müdür Yardımcısı

7526


 

Öğr. Gör. Dürdane YAVAŞ  Öğretim Elemanı

7524


 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.