Adalet Meslek Yüksekokulu
Faaliyet Raporu ve Stratejik Plan
Adalet Meslek Yüksekokuluna ait 2014 Yılı Faaliyet Raporu ile 2015 - 2019 Yılları Arasına Ait 5 Yıllık Stratejik Planı Bilgisayarınıza İndirmek için sağdaki  mavi yazılara tıklayınız...

Adalet MYO 2014 Yılı Faaliyet Raporu
2015 - 2019 Yıllarına Ait 5 Yıllık Stratejik Plan
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.