Doç. Dr. Sabri KARADOĞAN

ÖZGEÇMİŞ VE ETKİNLİKLER
 
Adı Soyadı: SABRİ KARADOĞAN.
Doğum Tarihi: 1965

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans  Coğrafya Ege Üniversitesi

1987

Y. Lisans  Fiziki Coğrafya Fırat Üniversitesi

1999

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık  Fiziki Coğrafya Fırat Üniversitesi

2005

Doc. / Prof.  Fiziki Coğrafya Dicle Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans Tezi ve Tez Danışmanı  :
Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi,  Prof.Dr. M. Ali ÖZDEMİR

Doktora Tezi ve  Danışmanı :
Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, Prof.Dr. Saadettin TONBUL
 

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen Ağrı-Eleşkirt,  Malatya-Yeşilyurt 1987-1996
Ar.Gör. Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi 1996-2005
Dr.Ar.Gör.   Fen-Edebiyat Fakültesi Fırat  Üniversitesi 2005-2008
Yrd.Doç. Eğitim Fakültesi       Dicle Üniversitesi 2008- 2013
Doç. Eğitim Fakültesi       Dicle Üniversitesi 2013-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :
Ortaöğretim Fiziki Coğrafya Konularının anlatımında Bilişim ve Bilgisayar  Teknolojilerinden faydalanma (Nusretullah SATAR- Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enst.)

Projelerde Yaptığı Görevler :

·         PROJE ELEMANI, (S. TONBUL, M.A.ÖZDEMİR, H. GÜNEK, S. KARADOĞAN), ELAZIĞ PROJESİ ( 2000'li Yıllara Hazırlık Çalışması ), projenin Doğal Ortam Sektörü, Elazığ Valiliği, 1998

·         Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (M.A. ÖZDEMİR, S. KARADOĞAN), Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, FÜNAF 288 Nolu Proje, 1997

·         Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (TONBUL, S., KARADOĞAN, S.), Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, FÜbap 865 nolu proje, 2005

·         Y ÜRÜTÜCÜ YARDIMCISI, (A.YILIDIRIM, S.KARADOĞAN), “Dicle Üniversitesi kampus Bilgi Sistemi” DÜBAP, 2008 (06-EF-32 nolu proje).

·         PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2010

·         PROJE ELEMANI, (G.ÖZDEMİR, M.T.KAVAK, S.KARADOĞAN), “Eğil (Diyarbakır) İlçesinde Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama Yöntemiyle Tespiti”, DÜBAP

·         Y ÜRÜTÜCÜ, Ilısu Barajı ve HES projesi etki alanında kalan kültür varlıklarının belgelenmesi ve kurtarılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında “Diyarbakır-Batman illeri arasında yer alan Dicle Vadisi ve Yakın çevresinin Jeomorfolojisi”, 2011

·         PROJE ELEMANI, (A. ERİM ÖZDOĞAN başkanlığında) Ilısu Baraj Alanı kazı ve Araştırmaları, Sumaki Höyük Kazı Projesi, 2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
JEMİRKO (jeolojik mirası koruma derneği)


Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :
Lisans

Jeoloji

jeomorfoloji

Jeomorfoloji Uygulamaları

Afetler Coğrafyası

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Hidrografya

Uygulamalı Klimatoloji

Coğrafya’da Arş. Yöntemleri

Alan Eğitimi Araştırma Projesi

Özel Öğretim Yöntemleri

Genel Fiziki Coğrafya

Lisansüstü

Coğrafya Eğitiminde CBS

Fiziki Coğrafya’da Arş. Yöntemleri

 

YAYINLAR    

BIOGRAPHY AND PUBLICATIONS

Anasyfa