BETONARME I

 

2004-2005 Güz Yarıyılı

Perşembe 14-17

 

Prof. Dr. Antonio L.Trupia

Araş.Gör. İdris Bedirhanoğlu

 

 

Planlanan

1

30 Eylül

Betonarme elemanlar; döşeme; kiriş; kolon; temel; beton ve çelik; malzeme bilgisi; davranış eğrileri; hasır donatı

2

07 Ekim

Çatlama; aderans; beton ve çeliğin beraber çalışması; kenetlenme; donatı ekleri

3

14 Ekim

Yükler; sabit hareketli yükler; elverişsiz yükleme durumları; yüklerin birleştirilmesi; güvenlik; sınır durumlar

4

21 Ekim

Dikdörtgen kesitte basit eğilme;  parabol-dikdörtgen gerilme yayılışı; gerilme bloğu; dengeli donatı; zayıf kuvvetli donatılı kesit; çift donatılı dikdörtgen kesit

5

28 Ekim

Tablalı kesit; etkili tabla genişliği; basit eğilme

6

04 Kasım

Dikdörtgen kesitte M+N etkisi; karşılıklı etki diyagramları

7

11 Kasım

Dikdörtgen kesitte Mx+My+N etkisi; basit etriyeli ve fretli kolon

8

18 Kasım

Kesme kuvveti etkisi; eğik çekme gerilmeleri

9

25 Kasım

Kesme kuvvetinin karşılanması; etriye ve pliye kullanımı; moment kapama diyagramı

10

02 Aralık

Burulma etkisi; kesme kuvveti ile burulma etkisi

11

09 Aralk

Narin kolon davranışı

12

16 Aralık

Narin kolonlarda moment büyütme yöntemi; elastik hesap kabulleri

13

23 Aralık

Dikdörtgen kesitte elastik hesap; taşıma gücü ile karşılaştırma

14

30 Aralık

Çerçeve; kolon-kiriş birleşimi; yeniden uyum ilkesi; konstrüksiyon bilgisi

 Başarı Notu = %30 Yarıyıliçi sınavı + %10 Kısa sınav + % 10 Ödev (üç tane) + %50 Yarıyılsonu sınavı

 Yarıyılsonu sınavına giriş koşulu = Ödevlerin tamamının kabul edilebilir seviyede yapılması + %70 ders ve uygulamalara devam

Tavsiye edilen yayınlar:

1.       TS500 Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, 2000.

2.       Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapıar Hakkında Yönetmelik, 1997.

3.       Betonarme Tablo ve Abaklar, İTÜ İnşaat Fakültesi, 2001.

4.       K. Özden, M. Altan, M. Aydoğan; Betonarme Kesitlerin Boyutlandırılması, Uran Mühendislik Yayını, 1987.

5.       İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarmeye Giriş, Birsen Yayınevi, 1980.

6.       İ. Aka, F. Keskinel, T.S. Arda; Betonarme Yapı Elemanları, Birsen Yayınevi, 1980.

7.       E. Atımtay; Reinforced Concrete, Fundamentals, Volume I, II, Bizim Büro Basımevi, 2001.

8.       Z. Celep, N. Kumbasar; Betonarme Yapılar, Beta Dağıtım, 2001.

9.       N. Kumbasar, Z. Celep; Taşıma Gücü İlkeleri ile Betonarme Kesit Tabloları, Beta Dağıtım, 1988.

10.    U. Ersoy; Betonarme, Evrim Basım Yayın Dağıtım, 1987.

11.    U. Ersoy; Reinforced Conrete;Evrim Basım Yayın Dağıtım 1987.

12.    İ. Berktay; Betonarme I, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 1995.

13.    C. Wang, C.G. Salmon; Reinforced Concrete Design, Harper & Row,1985

14.    F. Leonhardt; Vorlesungen über Massivbau, Teil I-VI, Springer Verlag, 1983.

15.    ACI 318 Building Code Requirements for Reinforced Concrete, 1989.

16.    DIN 1045 Beton- und Stahlbetonbau: Bemessung und Ausführung, 1981.

17.    Eurocode 2 : Design of Concrete Structures, 1983.