Özel Öğrenci Başvuruları
31.01.2019



SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖZEL ÖĞRENCİ İLANI

          Özel öğrenci statüsünden faydalanmak isteyenlerin, 11.02.2019 - 15.02.2019 tarihleri arasında Enstitümüze Başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda teslim edilecek belgeler:

1. Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

2. Mezuniyet Belgesi ya da lisans öğrenci belgesi

3. TC uyruklu adaylar için Nüfus cüzdan fotokopisi

4. Yabancı uyruklu adaylar için TÖMER belgesi ve pasaport fotokopisi

5. Ders kayıt ücret dekontu

 

Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre özel öğrencilik statüsüne ilişkin esaslar:

1.  Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, enstitümüze şahsen veya yasal vekili ile başvururlar. Enstitü yönetim kurulunun kararı ile başvuruları kabul edilenler ilgili anabilim dalı başkanlığına karar metni ile bildirilir. Özel öğrenciler ilgili anabilim dalının başvurdukları dönemde açılmış olan lisansüstü derslerine kabul edilebilir. Bu dersler seminer, uzmanlık alan dersi olamaz. Özel öğrenciler için ayrıca ders açılmaz. Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenciler; derse devam, eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz.

2.  Özel öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler.

3. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Sadece aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

4. Özel öğrenci, lisansüstü öğrencilik statüsü kazanması durumunda; özel öğrenci statüsündeyken başardığı derslerden muafiyet talebinde bulunabilir. Muafiyet sağlanan derslerin toplam ulusal kredisi, ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan kredinin %50 sini geçemez. Özel öğrencilikte geçen süre lisansüstü eğitime sayılmaz.

5.   Özel öğrenciler ders almak için Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini öderler.

6.  Öğrencilerin, özel öğrenci statüsünde almak istedikleri dersler için Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Vakıf Bank TR060001500158007294514294 numaralı hesabına ders başına 200 TL yatırmaları gerekmektedir.



Özel Öğrenci Başvuru Formu

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.