Makale Gönderilmesi
02.03.2018

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu’nun (6279 sayılı) 8. maddesi uyarınca, Yüksekokulumuza  ait “Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek okulu Dicle Adalet Dergisi”nin 2017 yılı (C:1, S:1) sayısı basılı olarak çıkarılmış ve elekronik olarak yayımlanmıştır.

Dergimizin çıkarılacak olan 2. sayısı için Tüm Hukuk Fakülteleri ve Adalet Meslek Yüksek okullarından gönderilecek makalelerin Yüksek okulumuzun adaletdergi@dicle.edu.tr adresine yönlendirilmesi gerekmektedir.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.