YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS KAYIT DUYURUSU
07.09.2017

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU

*Yüksek Lisans ders dönemindeki öğrencilerin ders kaydı yaparken TDE 697 Araştırma Yöntem ve Teknikleri adlı dersi seçmeleri zorunludur. Bu öğrenciler ayrıca alanlarına yakın olan 3 ders daha seçmek zorundadır. Ders seçimi ve programı ile ilgili olarak danışmanınızla görüşebilirsiniz.

*Yüksek Lisans tez dönemindeki öğrencilerin danışmanları adına açılmış bulunan Uzmanlık Alan Dersi ile Tez dersini seçmeleri gerekmektedir.

*Doktora ders dönemindeki öğrencilerin ders kaydı yaparken Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği adlı dersi seçmeleri zorunludur. Bu öğrenciler ayrıca alanlarına yakın olan 3 ders daha seçmek zorundadır. Ders seçimi ve programı ile ilgili olarak danışmanınızla görüşebilirsiniz.

*Doktora yeterlik dönemindeki öğrencilerin danışmanları adına açılmış bulunan Uzmanlık Alan Dersi ile Yeterlik dersini seçmeleri gerekmektedir.

*Doktora tez dönemindeki öğrencilerin danışmanları adına açılmış bulunan Uzmanlık Alan Dersi ile Tez dersini seçmeleri gerekmektedir.


2017-2018 GÜZ DÖNEMİNDE AÇILAN YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

 

TDE 697 Araştırma Yöntem ve Teknikleri I (ZORUNLU)

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ

 

DE 631 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Şiiri

Prof. Dr. Kemal TİMUR

 

TDE 633 Tanzimat’tan Cumhuriyete Türk Hikâyesi

Doç. Dr. Kamuran ERONAT

 

TDE  601 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları I

Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK

 

TDE 659 Eski Oğuz Türkçesi I 

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE

 

TDE 603 Eski Türk Edebiyatında Nazım I

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN

 
Önemli Not:
Yukarıdaki derslerden bir kısmı Ders Kayıt sayfasındaki 1. sınıf dersleri arasında görünmeyebilmektedir. Müfredat/Bölüm Dışı Dersler butonunda ilgili dersleri bulup almak istediğiniz dersi seçebilirsiniz.

 

2017-2018 GÜZ DÖNEMİNDE AÇILAN DOKTORA DERSLERİ

 

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği  (ZORUNLU)

Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ


TDE 727 Günümüz Türk Şiiri

Prof. Dr. Kemal TİMUR

737 Çağdaş Eleştiri Kuramları

Doç. Dr. Kamuran ERONAT

 

TDE 713 Klasik Metin İncelemeleri I

Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK

 

TDE 755 Divanu Lügati’t-Türk

Doç. Dr. Faruk GÖKÇE


TDE 723 Eski Türk Edebiyatında Muhteva İncelemeleri I

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN


Önemli Not:
Yukarıdaki derslerden bir kısmı Ders Kayıt sayfasındaki 1. sınıf dersleri arasında görünmeyebilmektedir. Müfredat/Bölüm Dışı Dersler butonunda ilgili dersleri bulup almak istediğiniz dersi seçebilirsiniz. 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.