ENGELLİ HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ALANDA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER” BAŞLIKLI KONFERANS
04.12.2018

ENGELLİ HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI ALANDA VE TÜRKİYE’DE YAŞANAN GELİŞMELER” BAŞLIKLI KONFERANS

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Hukuk Fakültesi ve Siyasal Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından “Engelli Haklarına İlişkin Uluslararası Alanda ve Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler” başlıklı konferans Arş. Gör. Ekrem BENZER tarafından gerçekleştirildi.

Konferansta engelli haklarına ilişkin olarak Türkiye ve Dünyada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verildi. Programa Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK, akademisyenler ve personeller katıldı. 

Engelli hakları sürekli gelişim gösteren bir alan olduğunu söyleyen BENZER, “Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılı “Dünya Engelliler Yılı” olarak kabul edilmiştir. 1982 ile 1991 yılları arası “Birleşmiş Milletler Engellilerin On Yılı” olarak ilan edilmiştir. Engelli haklarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla yine Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla 3 Aralık, “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilmiştir. Tüm bu gelişmelerin ardından, Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında hazırlanan “Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin Sözleşme” onaylanmıştır. Bu Sözleşme yirmi birinci yüzyılın ilk insan hakları belgesi olması yönüyle ayrı bir öneme sahiptir” dedi.

Engelli haklarına ilişkin olarak dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de çeşitli adımlar atıldığını söyleyen BENZER,  2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına İlişkin sözleşme imzalandığını, 2013 yılında 6462 Sayılı yasa ile mevzuatımızda yer alan sakat, özürlü gibi kelimeler çıkartılarak engelli kelimesinin kullanılması sağlanmış, engellilere çeşitli konularda vergi muafiyetleri getirilmiş, engellilerin kamuda ve özel sektörde istihdamları artırılmış, sosyal yardımların miktarı ve türlerinde artışa gidildiğini söyledi.


Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.