Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı
22.03.2017
Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Basam JAMEEL'in "Amino Alkol İmit Esaslı Kiral Solvatlayıcı Reaktifler: Sentezleri ve NMR ile KarboksilliAsitlerin Enantiyomerik Yarılma Uygulamaları" başlıklı tez savunma sınavı 07.04.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Kimya Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Celal FİDAN’ın "Uçucu Kül SRM'nin Metal Ayrılmaları ve bu Yöntemlerin Şırnak Asfaltit Külüne Uygulanması" başlıklı tez savunma sınavı 27.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

Matematik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Sultan AYTAŞ DÜŞÜN'ün  "Fekete-Szegö Problemi Üzerine" başlıklı tez savunma sınavı 03.02.2017 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Şakir GÜLER'in "Midyat/Hapisnas(Mercimekli) Köyü ve Koruma Sorunları" başlıklı tez savunma sınavı 16.12.2016 tarihinde saat 14:30'da Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  Seminer Salonunda yapılacaktır.

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Savaş TANRISEVER'in "Mardin İli Üzüm Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 13.12.2016 tarihinde saat 14:00'de Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Fizik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Zeyneb ÇELİK OCAKHAN'ın  "Piridin Bazlı Amino Alkol Türevlerinin Dinamik ve Bazı Organik Amin Tuzları ile Kompleksleşmelerinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 25.11.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Semra HİLLEZ HALİFEOĞLU’nun "Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bulunan Ermeni Kiliseleri Koruma ve Kullanım Durumu" başlıklı tez savunma sınavı 24.11.2016 tarihinde saat 11:00'de Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Seminer Salonunda yapılacaktır. 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.