Üniversitemizde Dış Değerlendirme Takımının Saha Değerlendirme Çalışması Tamamlandı
10.11.2017
23 Temmuz 2015 tarihli 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince Yüksek Öğretim Kurulu tarafından görevlendirilen dış değerlendirme takımı tarafından Üniversitemizde 05-08 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılan saha ziyaretleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda değerlendirme takımı Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu vb. birimlerde görüşmeler yapmıştır.

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.