TURNITIN VE ITHENTICATE PROGRAM EĞİTİMİ
13.03.2017

TURNITIN VE ITHENTICATE PROGRAM EĞİTİMİ

Dicle Üniversitesi enstitülerinde hazırlanan tezlerde usulsüz alıntıları engellemek, alıntı düzeylerinin ölçülmesi ve araştırmacıların bilimsel katkısının değerlendirilmesi amacıyla, Turnitin ve İThenticate programları ile ilgili, 09.03.2017 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Turnitin Eğitim Uzmanı Serdinç Kaya tarafından verilen eğitim, Merkez Kütüphane Toplantı Salonununda gerçekleştirildi. 

Eğitimci Serdinç Kaya, sisteme yüklenen tezlerin çok geniş bir veri havuzundaki kaynaklarla otomatik olarak karşılaştırıldığını, alıntılar, benzerlikler ve usulsüz kaynak kullanımlarının tespit edilerek bir benzerlik raporu oluşturulduğunu belirtti. Kaya, Turnitin’le araştırmacıların veri havuzunda yer alan, internette arşivlenmiş veya güncel web sayfalarıyla bilimsel elektronik veri tabanlarında yer alan dergi, makale ve elektronik kitaplarla karşılaştırma yapabildiklerini belirtti. 

Daha sonra sistemin nasıl kullanılacağı, çevrimiçi değerlendirmenin nasıl olacağı konuları tartışılarak raporların alınmasına ilişkin sorular cevaplandı ve intihal tespit oranları üzerinde duruldu. Eğitimde ayrıca sistemde tezlerin intihal tespitinin kimler tarafından yapılması veya taranması gerektiği üzerine görüşler bildirildi.


Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.