İİBF Dergimiz 2017 Mayıs Sayısı için Yazı Kabulüne Başlamıştır
30.12.2016

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.