IX. Ulusal Hidroloji Kongresi
13.01.2017

Hidroloji bilimi; suyun oluşumunu, hareketini, zamansal ve yersel değişimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, çevre ve canlılarla olan ilişkisini inceleyen uygulamalı bir bilim dalıdır. Yeryüzündeki yaşam için en önemli öğe olan ve üretilemeyen suyun nitelik ve niceliğinin iyi araştırılması gereklidir. İçme, kullanma, tarım, sanayi ve enerji ihtiyacı gibi çeşitli amaçlar için yapılan su yapılarının planlaması, projesi, inşaatı, işletilmesi, bakım ve onarımı aşamalarında öncelikle hidrolojik bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Suyun sürdürülebilir yönetimi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin birlikte ve uyum içerisinde değerlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu dengenin doğru kurulamaması durumunda; bu bileşenlerde sorunların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır.

Kongre, yukarıda kısaca önemine değinilen su bilimi alanında fikir alışverişinde bulunulması, yeni bilimsel yaklaşımların, teknik ve sektörsel sorunların paylaşılması ve tartışılması, gerektiğinde uygulayıcılara tavsiyeler içeren sonuç bildirgesinin deklere edilmesi için bilim insanlarının bir araya getirilmesini amaçlamaktadır.

04 – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Kongre süresince, Su bilimi (Hidroloji) kapsamında yer alan konuların her yönü ile tartışılması hedeflenmektedir.

Kongrenin Resmi Web Sitesi:  http://www.9uhk2017.com/?page=anasayfa

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.