BİYOLOJİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ
25.04.2013

BİYOLOJİK ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PANELİ

DicleÜniversitesi Meslek Yüksekokulu Doğa Tarım Kulübü ve Organik Tarım Kulübütarafından “Biyolojik Atıkların Değerlendirilmesi ve Kompostlaştırma Paneli”düzenlendi.

Biyolojikatıklar ve öneminin, değerlendirilmesi konusunun tartışıldığı panelde DicleÜniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Davut Karaaslan yaptıklarıetkinliklerle göz doldurduklarını ifade ederek, bu panelin atıklarındeğerlendirilmesi konusunda verimli olacağını söyledi.

DicleÜniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr.Kemal Güven’in moderatörlüğünü yürüttüğü panelde ilk olarak Biyolojik Atıklarve önemi konusunda İSTAÇ Çevre Mühendisi Kadir Sezer bir sunum yaptı.

Sezer, dünyadakullanılan toplam enerjinin %13.3’ü yenilenebilir kaynaklardan elde edilmekteolduğunu ve Türkiye'de biyokütle için öncelikle yapılması gereken uygulamalarkonusunda bilgiler vererek, “Biyokütle enerjisinin ana prosesi direk yakmadır.Üretilen enerji mekan ısıtmada, buhar ve ısı üretmede, elektrik üretmede,endüstriyel proseslerde kullanılabilmektedir” dedi.

Kompostlaştırmanınbaşlıca hedeflerinden bahseden Sezer, biyokütle gelişen teknikler ve enerjiihtiyacının artması ile atık olmaktan çıkıp faydalı hammadde olarakdeğerlendirildiğini ifade etti.

DiyarbakırBüyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Biriminden Çevre Mühendisi Deniz Kıraç iseyaptığı sunumda kentimizde günlük ortalama 750 ton evsel nitelikli katı atıküretildiğini, bu atıkların toplanması ve Mardin yolu 5.km’deki aktarmaistasyonuna taşınması Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur belediyelerincegerçekleştirilmekte olduğunu söyledi.

“Evsel organikatıkların kompostlaştırması çalışmalarının start noktası atıkların evlerdenkuru ve yaş diye ayrı toplanmaya başlanması ile başlanmalıdır” diye belirtenKıraç, Diyarbakır’da siteleşmenin yoğun olduğu ve kullanım alanın %90’ı yeşilalan olarak düzenlenmekte olduğunu söyledi.

İstanbulBüyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdür Yardımcısı Çevre Mühendisi İbrahimÖktem de son olarak “Örnek Kompostlaştırma Tesisi” konusunda sunum yaptı.

Geri Kazanımve Kompost tesisinin, karışık belediye atıklarının içerisindeki organikiçerikli atıkların değerlendirilmesi, geri kazanılabilen atıkların ekonomiye kazandırılmasıve düzenli depolama sahalarına gönderilen atık miktarının azaltılması amacıylakurulduğunu dile getiren Öktem, tesiste üretilen kompostun İstanbul BüyükşehirBelediyesinin Park ve Bahçelerinde kullanılmakta olduğunu ifade etti.

 

 


Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.