Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersi ile İlgili Yaz Okulu Duyurusu
19.06.2018

Enstitümüzden alınması zorunlu olan " Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği"

dersini 2016-2017 GÜZ dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran tüm Lisansüstü öğrencilerin almasının sağlanması gerekmektedir. İlgili dersi almayıp, eğitim-öğretimi devam eden veya bu dönem mezuniyet aşamasında olan öğrencilere de bu ders için Yaz Okulu açılmış bulunmaktadır

Enstitümüz  Lisansüstü Öğrencilerinin en geç 22.06.2018 tarihine kadar öğrenci

otomasyon sisteminden ders kayıtlarını yapılmaları gerekmektedir.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.