Doktora Tez Savunma Sınavı
02.03.2017
Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tuba TARHAN’ın "Manyetik Topotekan'ın Sentezi Karakterizasyonu ve Hedef Bölgede Salınımı" başlıklı tez savunma sınavı 31.03.2017 tarihinde saat 09:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

Kimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İsmail YENER’in "Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin LC-MS/MS, LC-MS-IT-TOF ve ICP-MS ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 17.03.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır. 

Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet Fırat BARAN'ın "Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 24.02.2017 tarihinde saat 10:30’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Oğuz ÇAKIR'ın "Pestisit Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin Hazırlanması" başlıklı tez savunma sınavı 20.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Halil KARAN'ın "Elazığ İli Merkez İlçeye Bağlı Hal Köyü Meralarında, Korunan ve Otlanan Meraların Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verim ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 16.02.2017 tarihinde saat 11:00’de Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Seyithan SEYDOŞ'un "Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı tez savunma sınavı 16.02.2017 tarihinde saat 09:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet KARAMAN'ın "Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan ilişkisinin Belkirlenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 13.02.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Çiğdem KAYMAK ABAY'ın "Dicle Nehrinin Belirli Lokalitelerinde Su, Sediment ve Bazı Bivalvia Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 26.01.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Ayfer YILDIRIM'ın "Çitosan/Kil/Akrilik Asit Kompozitlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Adsorpsion Uygulamaları" başlıklı tez savunma sınavı 20.01.2017 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Gurbet CANPOLAT'ın "Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi" başlıklı tez savunma sınavı 29.12.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Kimya Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Abdulmelik ARAS'ın "Türkiye'de Yetişen Endemik Neputa nuda subsp. lydiae Bitkisine ait Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin LC-MS/MS ile Analizi" başlıklı tez savunma sınavı 28.12.2016 tarihinde saat 10:00’da Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanlık Seminer Salonunda yapılacaktır.

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mahsun AYDIN'ın  "Ülkemiz Havzalarında Nakayasu Sentetik Birim Hidrograf Metodunun Kullanabilirliği" başlıklı tez savunma sınavı 06.12.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.

Fizik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Fırat AKBALIK'ın  "Gama Işınının Bazı İlaçlarda Oluşturduğu Yapısal Bozuklukların Elektron Paramanyetik Rezonans(EPR) ve Simülasyon Yöntemi ile İncelenmesi" başlıklı tez savunma sınavı 24.11.2016 tarihinde saat 10:00'da Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Seminer Salonunda yapılacaktır.
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.