Dış Değerlendirme Takımının hazırlamış olduğu Kurumsal Geri Bildirim Raporu yayımlanmıştır.
20.06.2018
YÖK tarafından görevlendirilen Dış Değerlendirme Takımı' nın Üniversitemizde yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu (Nihai rapor) Yükseköğretim Kalite Kurulu' nun web sitesinde yayımlanmıştır.
Kurumsal Geri Bildirim Raporu

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.