2017-2018 Güz Yarıyılı Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Listesi
23.08.2017

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Yedekler... (Lütfen Aşağıdaki Açıklamaları Okuyunuz!)

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BOŞ KONTENJANLAR

 

2017-2018 Eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında açılan lisansüstü programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıda ilan edilmiştir. Boş kontenjanlara daha evvel ilan edilen listede yedek olarak belirtilen adaylar yedek sırasına göre kayıt yapacaklardır.

 

Boş Kalan Kontenjanlar

Aşama

Bölüm Adı

Boş Kalan Kontenjan Adedi

Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli)

1

Yüksek Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim (İ.Ö.) (Tezsiz)

7

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi (İ.Ö.) (Tezsiz)

14

 

Tezli Yüksek Lisans Yedek Kesin Kayıt Tarihi:

1.YEDEK: 24 Ağustos 2017

2. YEDEK VE SONRASI: 25 Ağustos 2017 (Kontenjanın dolmaması halinde Liste Sırasına bakılmaksızın öğrenci kaydı yapılacaktır)

Eğitim Yönetimi (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Yedek Kesin Kayıt Tarihleri

1-14.YEDEK                         : 24 Ağustos 2017

15.YEDEK VE SONRASI   : 25 Ağustos 2017 (Kontenjanın dolmaması halinde Liste sırasına bakılmaksızın öğrenci kaydı yapılacaktır)

Eğitim Programları ve Öğretim (İ.Ö.) Tezsiz Yüksek Lisans Yedek Kesin Kayıt Tarihleri

1-7.YEDEK                           : 24 Ağustos 2017

8.YEDEK VE SONRASI     : 25 Ağustos 2017 (Kontenjanın dolmaması halinde Liste sırasına bakılmaksızın öğrenci kaydı yapılacaktır)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2.    Formasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Dışındaki Diğer Fakülte Mezunları İçin)

3.    Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4.    ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,

5.    T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği,

6.    2 adet vesikalık fotoğraf,

7.    Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

8.    Kesin kayıt işleminden sonra Öğrenci İşlerinden alınacak öğrenci numarası ile Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlen öğrenim ücretinin birinci taksiti, Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesine yatırılacaktır. (Programın öğrenim ücreti toplamı 3500 TL’dir. Bu meblağ 2 eşit taksit halinde tahsil edilecektir. İlk taksiti kayıt esnasında, ikinci taksit ise ikinci dönem başında kayıt yenileme işlemi esnasında tahsil edilecektir.)

 

Tezli Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler

1.    Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2.    Fornasyon Belgesi (Eğitim Fakültesi Dışındaki Diğer Fakülte Mezunları İçin)

3.    Transkriptin aslı veya onaylı örneği,

4.    ALES belgesinin internet çıktısı,

5.    Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesinin internet çıktısı,,

6.    T.C.kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,

7.    2 adet vesikalık fotoğraf,

8.    Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

 

NOT-1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili mevzuatları gereğince tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Halen herhangi bir yükseköğretim kurumunun tezli yüksek lisans ve/veya doktora programlarında kayıt olup yeniden kayıt hakkı kazanan adayların, kesin kayıt yapabilmeleri için önceki programdan kayıt silmeleri gerekir. Aksi takdirde kayıtları yapılamaz.

 

NOT-2: Kesin kayıt işlemi, adayın kendisi veya noterden vekâlet vereceği vekili tarafından yapılabilir.

 

KAYIT YERİ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MERKEZİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BİNASI İLHİYAT FAKÜLTESİ YANI

KAMPUS/ DİYARBAKIR

0412 241 10 10- 8762


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.