Sağlık Yönetimi Bölümü 2017-2018 Yaz Staj Uygulama Duyurusu
11.12.2017

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ YAZ STAJI GENEL BİLGİLER

 

1-  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri tarafından yapılan SYT 406 ( STAJ) uygulaması genel olarak, sağlık birimlerinin tıbbi organizasyonun işleyişi ile idari, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişinin uygulama eğitimini amaçlar.

2-  Staj ile ilgili olarak belirlenen süreler ve tarihler kesin olup, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığının yazılı izni olmadan staj ile ilgili hiç bir görevli veya öğrenci tarafından değiştirilemez. Staj süresi 20 iş günüdür.

3-  Staj yapma ve stajda başarılı olma mezun olmanın koşullarındandır. Stajın yaz dönemine alınacağı 2016-17 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar staj değerlendirmeleri öğrencilerin dosyaları üzerinden yapılacaktır. Kurumlar tarafından verilecek notlar ara sınav notu, dosyaların tesliminden itibaren bölüm staj kurulunun dosyalara vereceği notlar ise dönem sonu notu olarak girilecektir. Yaz stajı uygulamasının başarı değerlendirmesi ise takip eden güz dönemindeki “SYT 433 Staj ve Danışmanlık” adlı derste yukarıda birinci paragrafta belirtildiği şekilde olacaktır.

4-   Staj Uygulaması il içi ve dışında olup tam teşekkülü bir kamu veya özel hastanede yaptırılır. Bununla beraber stajlar sağlık yönetimini ilgilendiren diğer kurumlarda (TSM (Toplum Sağlık Merkezi), İl Sağlık Müdürlüğü vb.) da yaptırılabilir.

5-  Öncelikle fakülte web adresi duyurular kısmında ilan edilen 2 formdan “staj başvuru formu 1” in doldurulup bölüm sekreterine bırakılması, “staj başvuru formu 2” nin ise sizin tarafınızdan sol altta GSS durumunu işaretlemeniz ve size ayrılan öğrenci onayı bölümüne imzanızı atmanız ve fakülte sekreteri ve staj komisyon başkanına imzalatmanız ardından staj yapmak istediğiniz kuruma giderek (madde 4) gerekli onayı sağladıktan sonra bölüm sekreterine en geç 2. Dönemin başında evrakları teslim etmeniz gerekmektedir.

6-      Staj süresi formda belirtildiği günler arasında yapılacaktır.

7-   Öğrenci danışman onaylı-imzalı formu olan “form 1” bölüm sekreterinden talep edilip fotokopi ile çoğaltabilirsiniz.

staj başvuru formu 1
staj başvuru formu 2
Staj Uygulama Birimleri

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.