Muafiyet Başvurusu (1. sınıf & Yatay geçişle gelenlerin)
07.09.2018

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MUAFİYET BAŞVURU DUYURUSU (2018 Güz)

< MUAFİYET BAŞVURU TARİHLERİ: 10-24 Eylül 2018

Muafiyet başvurusu -mevzuat gereği (madde 5/1)-, eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen on iş günüdür. Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

< MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEKLER: Mevzuat gereği sadece: Örgün eğitimde sadece birincisi sınıfın ilk dönemine başlayanlar ve bu dönem yatay geçişle gelen öğrenciler (madde 5/1), İLİTAM'da sadece bu dönem yatay geçişle gelen öğrenciler (madde 17/1)

< MUAFİYET BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEKLER

-          Muafiyet başvuruları öğrenci işlerine yapılacak ve başvuruda muafiyet komisyonunun hazırladığı form kullanılacaktır. Öğrenciler, bu formda daha önce almış ve başarmış oldukları derslerin adını, kredisini ve notunu muaf olmak istedikleri derslerin karşısına yazacaklardır.

-          Faks ile başvuru kabul edilmemektedir.

-          Bilgiler okunaklı yazılmalıdır. Buna dikkat edilmemesinden doğan sorumluluk öğrenciye aittir.

-          Eksik belge ile yapılan başvurular ve eksik veya yanlış doldurulan formlar değerlendirilmeyecektir.

-          En geç 10 akademik yıl öncesine kadar almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvurabilirler. Ortak zorunlu derslerden olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve İngilizce dersleri için 10 yıl şartı aranmamaktadır.

< MUAFİYET FORMLARI

-          Komisyonunun hazırladığı formlara yazılmayan muafiyet talepleri değerlendirilmeyecektir.

-          Öğrencilerin durumuna göre dört çeşit muafiyet formu hazırlanmıştır (her öğrenci kendi durumuna uygun formu doldurmalıdır):

1) DİĞER (Yatay geçişle gelenler veya İLH harici fakültede okumuş öğrenciler kullanacaktır)

2) AÖF İLH Önlisans-ESKİ (Yıllık) [Bu formda alınan derslerin adı ve kredisi fakültemizdeki dengi derslerin karşısına yazılmıştır, öğrenci sadece ders notunu yazacaktır]

3) AÖF İLH Önlisans-YENİ (Dönemlik) [Bu formda alınan derslerin adı ve kredisi fakültemizdeki dengi derslerin karşısına yazılmıştır, öğrenci sadece ders notunu yazacaktır]

4) İLİTAM

< MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURU SÜRESİ: Mevzuat gereği muafiyetlerin otomasyona işlemesinden sonra üç gündür (madde 6/9). Bundan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu nedenle muafiyet başvurusu yapan öğrencilerin, muafiyetin otomasyona işlenmesinden sonra kontrol edilip eksik veya hata varsa zamanında itiraz etmeleri gerekmektedir.

DÜ İLİTAM Yönergesi_2018
DÜİF Denk Olan-Olmayan Dersler Listesi_2018
Muafiyet Dilekçe ve Formu (İLİTAM)_2018
Muafiyet Dilekçesi (İLH)_2018
Muafiyet Formu (AÖF-ESKİ)-1_2018
Muafiyet Formu (AÖF-ESKİ)-2_2018
Muafiyet Formu (AÖF-YENİ)-1_2018
Muafiyet Formu (AÖF-YENİ)-2_2018
Muafiyet Formu (DİĞER)-1_2018
Muafiyet Formu (DİĞER)-2_2018
DÜ Muafiyet-İntibak Esasları_2018

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.