2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU
25.08.2017

                     T.C.

      DİCLE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

KAYIT YENİLEME (DERS KAYDI) DUYURUSU

 

KAYIT YENİLEME VE HARÇ YATIRMA TARİHLERİ

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Başlangıcı

08 Eylül 2017

Ders Kaydı ve Harç Yatırma Tarihi Bitişi

17 Eylül 2017  (23:59’a kadar)

Mazeret Kayıtları- Ders Kayıtları Ekle Sil

(Tez Danışmanı aracılığı ile yapılacaktır)

18-21 Eylül 2017 (23:59’a kadar)

DANIŞMANLARIN DERS KAYITLARINI ONAYLAMA TARİHLERİ

Başlama

08 Eylül 2017

Bitiş

21 Eylül 2017 (23:59’a kadar)

Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince yukarıda belirtilen tarihlerde kendi otomasyon sayfalarından ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Ders kayıtlarından önce kayıtlı oldukları Anabilim Dalı programının ders planını, açılan dersleri ve bu dokümanda yer alan bilgileri incelemelerini, gerekli durumlarda Tez danışmanlarının rehberliğine başvurmalarını öneririz.

2017 girişli öğrenciler, Tez danışmanı atanmamış ise Anabilim Dalı Başkanlığı/ Bilim Dalı Başkanlığı rehberliğinde ders kayıtlarını gerçekleştirebilirler.

Ders kayıtlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 

 YÜKSEK LİSANS DERS KAYITLARI

2017 girişli öğrenciler hariç diğer yüksek lisans öğrencileri öncelikli olarak bulundukları sınıfı kontrol etmelidirler. Yüksek Lisans Öğrencilerinin sınıf ve aşama bilgileri aşağıdaki gibidir.


1.Sınıf/Ders Aşaması (2016 ve 2017 girişli öğrenciler hariç)

En az 7 ders, en az 21 kredi, bir seminer dersi

-Anabilim Dalınıza ait zorunlu statüdeki dersler ve Danışman tarafından açılmış ise Uzmanlık Alan Dersinin alınması zorunludur. ( Danışmanınızın Uzmanlık Alan Dersi açıp açmadığını ve açılmış ise ders programını öğrenmek için danışmanınız ile iletişeme geçmeniz gerekir.)  2012, 2013 ve 2014 girişli yüksek lisans öğrencileri için

-Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ve Yayın Etiği )

-Bilim Etiği ve Bilim Tarihi

dersleri zorunludur.


1.Sınıf/Ders Aşaması (2016 ve 2017 girişli öğrenciler )

En az 7 ders, bir seminer dersi, en az 21 kredi, en az 60 AKTS

-Anabilim Dalınıza ait zorunlu statüdeki dersler ve Danışman tarafından açılmış ise Uzmanlık Alan Dersinin alınması zorunludur. ( Danışmanınızın Uzmanlık Alan Dersi açıp açmadığını ve açılmış ise ders programını öğrenmek için danışmanınız ile iletişeme geçmeniz gerekir.)

2016 ve 2017 girişli yüksek lisans öğrenciler için

-Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

dersi zorunludur.


1.Sınıfın/Ders aşamasının yükümlülüklerini yerine getiren ve tez konusu önerisinde bulunan öğrenciler 2.sınıfa/Tez aşamasına aktarılacaktır. Aksi durumda öğrenci 2. Sınıfa/Tez aşamasına aktarılmayacaktır. Eğer 2.Sınıfa/Tez aşamasına geçtiğiniz halde öğrenci otomasyonunda 1.Sınıf olarak gözüküyorsanız Öğrenci İşleri Birimimiz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.


2.Sınıf/Tez Aşaması (Tüm yüksek lisans öğrencileri için)

2 dönem tez çalışması dersi

Danışman tarafından açılmış ise Uzmanlık Alan Dersinin alınması zorunludur.


ü  Ders seçimi sonrası ders kaydı kesinleştirme işlemi mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan ders kaydı danışman onayına sunulmamaktadır.

 

ü  Bir dönemde en fazla 15 kredi ve en fazla 45 AKTS lik derse kayıt yapılabilir.

 

ü  Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50’sini geçmeyecek şekilde diğer programlardaki seçmeli veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.

 

ü  Yüksek Lisans Öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir Ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir. Doktora programlarından ders alınmaz.

 

ü  Önceki yarıyıllardan başarısız veya devamsız dersler için mutlaka ders saydırma işlemleri yürütülmelidir. Ders saydırma işlemi aynı statüdeki dersler için geçerlidir. Transkript kontrol edilerek tekrar durumunda ders kalmadığından emin olunmalıdır.

 

ü  2017 girişli öğrenciler seminer dersini Bahar döneminde alacaktır. Seminer dersinden başarısız olan veya önceki yıllarda alamamış öğrenciler Ders Kayıt ekranında Bahar Dönemini işaretleyerek Seminer dersine kayıt olabileceklerdir. Seminer dersini tekrar alanlar ders saydırma işlemi yapmak zorundadır.

 

 DOKTORA DERS KAYDI


Ders Aşaması (2016 ve 2017 Girişli öğrenciler hariç)

En az 7 ders, bir seminer dersi, en az 21 kredi

Anabilim Dalınıza ait zorunlu statüdeki dersler ve Danışman tarafından açılmış ise Uzmanlık Alan Dersinin alınması zorunludur. ( Danışmanınızın Uzmanlık Alan Dersi açıp açmadığını ve açılmış ise ders programını öğrenmek için danışmanınız ile iletişeme geçmeniz gerekir.)

2012, 2013 ve 2014 girişli doktora öğrencileri yüksek lisans eğitimleri sırasında

-Bilimsel  Araştırma Yöntemleri (ve Yayın Etiği )

-Bilim Etiği ve Bilim Tarihi

derslerini almamış ise bu iki dersin alınması zorunludur.


Ders Aşaması (2016 ve 2017 Girişli öğrenciler)

En az 7 ders, bir seminer dersi, en az 21 kredi, en az 60 AKTS

-Anabilim Dalınıza ait zorunlu statüdeki dersler ve Danışman tarafından açılmış ise Uzmanlık Alan Dersinin alınması zorunludur. ( Danışmanınızın Uzmanlık Alan Dersi açıp açmadığını ve açılmış ise ders programını öğrenmek için danışmanınız ile iletişeme geçmeniz gerekir.)

2016 ve 2017 girişli doktora öğrencileri yüksek lisans eğitimleri sırasında

-Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

dersini almamış ise bu dersin alınması zorunludur.


 

ü  Ders seçimi sonrası ders kaydı kesinleştirme işlemi mutlaka yapılmalıdır. Aksi takdirde yapılan ders kaydı danışman onayına sunulmamaktadır.

ü  Bir dönemde en fazla 15 kredi ve en fazla 45 AKTS lik derse kayıt yapılabilir.

ü  2017 girişli öğrenciler seminer dersini Bahar döneminde alacaktır. Seminer dersinden başarısız olan veya önceki yıllarda alamamış öğrenciler Ders Kayıt ekranında Bahar Dönemini işaretleyerek Seminer dersine kayıt olabileceklerdir. Seminer dersini tekrar alanlar ders saydırma işlemi yapmak zorundadır.

ü  Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki zorunlu derslerin ve varsa ortak zorunlu derslerin tamamını almak ve başarmak zorundadır. Öğrenci, programındaki seçmeli derslerin yanı sıra ilgili programın mezuniyet koşulu için gerekli olan ulusal kredinin %50’sini geçmeyecek şekilde diğer programlardaki seçmeli veya zorunlu derslerden de seçmeli ders alabilir.

ü  Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olmak koşuluyla yüksek lisans derslerinden en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise yüksek lisans derslerinden en fazla dört ders seçebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

ü  Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Diğer üniversitelerden alınacak derslerin Üniversitenin öğretim programlarında açılmamış olması gerekir.

ü  Önceki yarıyıllardan başarısız veya devamsız dersler için mutlaka ders saydırma işlemleri yürütülmelidir. Ders saydırma işlemi aynı statüdeki dersler için geçerlidir. Transkript kontrol edilerek tekrar durumunda ders kalmamalıdır.

ü  2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Güz döneminde Doktora Yeterlik sınavına girecek öğrenciler

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Dersi” ne  kayıt olmalıdır.

ü  Doktora tez aşamasına geçmiş öğrenciler “Tez Çalışması” dersine kayıt olmalıdır.

 

 

HARÇLARLA İLGİLİ BİLGİLER

  1. Lisansüstü öğretim programlarında kayıtlı öğrenciler normal öğrenim süresi içinde katkı payını yatırmadan sadece ders kayıt işlemini yapacaklardır. (Tezli Yüksek Lisans için 4 dönem, Yüksek Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt yapanlar için 8 dönem, Lisans Diplomasıyla Doktora programlarına kayıt olanlar için ise 10 dönem) Bu süreleri aşan öğrenciler ilgili döneme ait katkı payını yatırmak zorundadırlar.
  2. Şehit ve Gazi çocukları ile engelli öğrenciler öğrenimleri boyunca katkı payından muaftırlar.
  3. Suriye uyruklu öğrenciler ile mavi kart sahibi öğrenciler hariç olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler, kendileri için belirlenmiş olan öğrenim ücretini ödeyerek ders kayıtlarını yapacak ve danışmanlarına onaylatacaklardır.
  4. 25.08.2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren katkı payı (harç) ve öğrenim ücretleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 11.maddesi gereğince; Açık ve Uzaktan öğretim ile lisansüstü eğitim dâhil olmak üzere, aynı anda iki yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler (ikinci öğretim programları hariç), son kayıt yaptıkları programın katkı payını yatırmak zorundadırlar. Bu durumdaki öğrenciler herhangi bir programdaki kaydını dondurduklarını veya sildirdiklerini belgelendirmeleri durumunda katkı payını yatırmayacaklardır.
  5. İlgili dönemde dersi bulunmayan öğrenciler ile kayıt donduran öğrenciler katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmak zorunda değildirler.
  6. Öğrenciler katkı payını  Türkiye Vakıflar Bankasının herhangi bir şubesinden öğrenci numaraları ile yatıracaklardır. Diyarbakır dışından harçlarını yatıracak olanların EFT yapmayıp Vakıflar Bankası Şubelerini kullanmaları gerekmektedir.

 

 

Ders Kayıt Duyurusu

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.