Tüm Öğrencilerin Dikkatine, Seçmeli Dersler ve Danışman Öğretim Üyeleri Hakkında
18.01.2017

Bütün öğrencilerimizin dikkatine;
2. dönem için açılan seçmeli dersler;
1. Sınıf: Fransızca II (Okutman Deniz Erbilgin)
2. Sınıf: Laboratuar Güvenliği (Prof.Dr. Elif İpek Satar)
3. Sınıf: Spektroskopik Analiz Yöntemleri (Prof.Dr. Işıl Aydın); Kompleks Bileşikler (Prof.Dr. Hamdi Temel); Aile Planlaması (Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ABD)
4. Sınıf: Besin Analizleri (Yard.Doç.Dr. Mehmet); Madde Bağımlılığı (Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD)

! Madde Bağımlılığı dersi 2. Sınıf dersi olmasına rağmen 4. Sınıflar için açılmıştır. İkinci sınıflar bu dersi alamayacaklardır. Almaları halinde danışmanları bu dersi çıkaracaktır. 4 sınıflar da bu iki dersten birini seçecektir.

! Sadece 3. Sınıflar 2 adet seçmeli seçecekler; diğerleri 1 adet seçecekler.

Ayrıca her sınıfın danışman hocaları aşağıdaki gibi yeniden belirlenmiştir:
1. Sınıf: Yard. Doc. Dr. Mehmet Hüseyin Alkan

2. Sınıf: Yard. Doc. Dr. Elif Varhan Oral

3. Sınıf: Yard. Doc. Dr. Mustafa Abdullah Yılmaz

4. Sınıf: Yard. Doc. Dr. Mehmet Boğa

Bilgilerinize.


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.