Yeni Tez Yazım Kılavuzu Duyurusu
23.11.2016
2016-2017 yılından itibaren uygulanacak olan yeni tez yazım kuralları ve tez yazma kılavuzu, Tez Yazım Kılavuzu menü maddesinde yeralan bağlantıdan indirilebilir.

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.