Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Formları Yenilendi
14.11.2016
Yeni Lisansüstü Formları

Yenilenen lisanüstü formlarına menüdeki formlar bağlantısından erişim sağlanabilir. Formlar Yüksek Lisans, Doktora ve Ortak Formlar olmak üzere üç bölümde toplanmıştır. Yazışmalarda bundan böyle bu formların kullanılması gerekmektedir. Eksik ve ya uygun olmayan formlar ile yapılan yazışmalar dikkate alınmayacaktır. Bilgilerinize.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü


 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.