TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında Çalıştay Programı düzenlenmiştir.
08.02.2018

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca Üniversitemizin bütün birimlerine TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması hedeflenerek, Üniversitemizin Kalite Komisyonu üyeleri ve birim yöneticilerine 05-08/12/2017 tarihleri arasında 1. Grup 11-15/12/2017 tarihleri arasında 2. Grup toplam 150 katılımcıya sekiz gün süre ile Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Dokümantasyon Eğitimi, İç Tetkik Eğitimi ve Proses Eğitimleri verilmiştir.

Üniversitemiz eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında ’TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması ve Belgelendirilmesi için 12-23/02/2018 tarihleri arasında Kalite El Kitabı, Prosedürler, Talimatlar, Prosesler, Formlar, İzleme ve Değerlendirme Kriterleri vb. konularda yapılan on günlük çalıştayımız sona ermiştir.

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, TSE Uzmanı ve Kalite Yönetim Sistemi Eğitmeni Baştetkikçi Kadir Yaşar EFENDİOĞLU eğitmen olarak görev yapmıştır.

Çalıştay, Dicle Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde müdürler, daire başkanları, Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü çalışanları, Kalite komisyonu üyeleri, Birim kalite komisyonu üyeleri ile öğretim elemanlarının katılımları ile yapılmıştır.

Üniversitemiz 2018 yılında eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alma çalışmalarına başlamıştır.


12-23 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak ola çalıştay programı ekteki link' te sunulmuştur.
Çalıştay Programı

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.