MULTİDİSİPLİNER SERGİ
06.05.2019

MULTİDİSİPLİNER SERGİ

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. A. Samet AYDIN tarafından kürete edilen "SGRAFİTTO-FRESCO-MOSAİCO" adlı Multidisipliner Sergi, Sanat Galerisi'nde açıldı. Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih YILMAZ ve Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Münire Meral YAĞCI TURAN’ın açtığı sergi 10 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.

Öncü uygulamalarının başladığı tarih öncesi dönemlerden günümüze, sgrafitto, fresk ve mozaik gibi çeşitli sanat disiplinleriyle yapılan eserlerinden de esinlenerek yapılan resimler farklı sınıflarda okumakta olan bölüm öğrencileri tarafından üretildi.


Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
Orijinalini İndir
 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.