MUAFİYET İTİRAZ DUYURUSU
05.10.2017

 

D.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ

MUAFİYET İTİRAZ DUYURUSU (2017 Güz)

Muafiyet başvuruları, "Dicle Üniversitesi Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları"nagöre değerlendirilmiş ve uygun bulunanlar otomasyona işlenmiştir.

Başvuru süresi geçen öğrencilerin talepleri –mevzuat gereğince- kabul edilmemiştir. İlgili madde şöyledir (5/1): "Dicle Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptıkları yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen on iş günü içerisinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri değerlendirilmeye alınmaz."  

MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURU TARİHİ09-11 Ekim 2017

İtiraz süresi, -mevzuat gereği (madde 6/9)- üç gündür. Bundan sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu nedenle muafiyet başvurusu yapan öğrencilerin, muafiyetlerini kontrol edilip eksik veya hata varsa zamanında itiraz etmeleri gerekmektedir.

MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEKLER

Sadece birincisi sınıfın ilk dönemine başlayanlar ile bu dönem yatay geçişle gelen öğrencilerden muafiyeti yapılanlar (mevzuat gereği geçmiş yıllara dair itirazlar kabul edilmemektedir)

MUAFİYET İTİRAZ BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEKLER

İtiraz başvuruları öğrenci işlerine yapılacak ve başvuruda muafiyet komisyonunun hazırladığı muafiyet itiraz dilekçesi kullanılacaktır.
İtiraz nedeni gerekçesi ile birlikte açıkça ifade edilmelidir. 
İtiraz dilekçesinin ekinde mutlaka itiraz edilen işlemin yapıldığı muafiyet dilekçesinin,formunun ve transkriptin öğrenci işleri tarafından onaylı fotokopisinin bulunması gerekmektedir.
MUAFİYET İTİRAZ DİLEKÇESİ

 
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.